پیامک ایران

دربارۀ شیوۀ نثر اسلامی ندوشن هیچ توضیحی حق مطلب را ادا نمی‌کند، جز تشبیه به سخن سعدی که سهل و ممتنع است. یعنی آن قدر ساده که گمان می‌بری تو هم می‌توانی و ممتنع بدین سبب که وقتی خود بخواهی چنان بنویسی تازه دشواری‌های آن ساده‌نویسی را درمی‌یابی تا بدانی ساده‌نوشتن، دشوارترین کارهاست!

به گزارش ایسنا، در یادداشتی در عصر ایران به قلم مهرداد خدیر آمده است: «حال که خوشبختانه خبر درگذشت دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن – نویسنده، فردوسی‌پژوه، حقوق‌دان و سخن‌شناس برجستۀ ایرانی – تکذیب شده … نیکوترین فرصت فراهم است تا از او بنویسیم که بی هیچ اغراق و گزافه‌گویی توصیف «سلطان نثر پارسی» او را می‌سِزَد و می‌برازَد.

سال‌ها پیش که دوستی از من خواست دو الگوی درست و پاکیزه‌نویسی را معرفی کنم، بی‌هیچ درنگ و تردیدی گفتم نخست و بی‌گمان «گلستان سعدی» که جدای محتوا و حکایت‌ها – که به هر حال به عصر پیشامدرن تعلق دارد – به لحاظ نثر و شیوۀ نوشتن، پارسی معیار است و اگر به جای دروس متفرقه در سال‌های تحصیل، بچه‌های ما بارها و بارها گلستان سعدی را می‌خواندند، چنان ملکۀ ذهن‌شان می‌شد که به امروزی نمی‌رسیدیم که از عهدۀ نوشتن یک متن ساده یا دو خط پاکیزه و شسته و رُفته برنیایند ولو اکنون این کاستی، پشت الزامات و نوآوری‌های فضای مجازی پنهان شده باشد. پس از سعدی و در روزگار ما باز بی‌هیچ تردید و گمان، آثار اسلامی ندوشن و از میان همۀ آنها، کتاب «روزها» و باز از جمع ۴ جلد آن، نخستین مجلد بهترین الگوست.

خوشبختانه در این فقره تدوین‌کنندگان کتب درسی، سلیقه به خرج داده‌اند و بخش‌هایی از جلد نخست «روزها» – روایت کودکی استاد در «ندوشن» با زیباترین توصیفات – به کتاب‌های درسی راه یافته و یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نثر معاصر و بلکه تاریخ نثر، پیش چشم فرزندان ماست.

اسلامی ندوشن، درست و پاکیزه می‌نویسد؛ بی آن که به وادی سره‌نویسی – حذف کامل تمام واژگان عربی ولو فارسی‌شده‌ها – بیفتد و این سخن خود اوست که «این احساس خشنودی را نمی‌توانم پنهان دارم که طی این نیم قرن کسی بوده‌ام که بیش از هر کس دیگر دو کلمۀ «ایران» و «فرهنگ» بر قلم او رفته است.» این را هنگامی بیشتر درمی‌یابیم که بدانیم دکتری حقوق بین‌الملل از دانشکدۀ حقوق پاریس گرفته بود و در بازگشت، قاضی دادگستری شد اما عمر و زندگی خود را یک سر وقف زبان و ادب پارسی و ایران کرد.

دعوت او به دانشگاه تهران البته از موقع‌شناسی و خدمات پرفسور فضل‌الله رضا در دوران کوتاه و بسیار پربار ریاست او بود که مروارید صید می‌کرد و اسیر مدرک مرتبط نبود و اگر حمایت او نبود چه‌بسا امکان تدریس اسلامی ندوشن در عالی‌ترین سطح ادبیات دانشگاه با آن همه مدعی فراهم نمی‌شد؛ چرا که دانش‌آموختۀ حقوق و قاضی بود و هنوز به عنوان چهره‌ای آکادمیک شناخته نمی‌شد.

اسلامی ندوشن در روزگاری به نثر شسته و رفته و بی‌تکلف روی آورد که پاره‌ای گمان می‌داشتند هر چه پیچیده‌تر و مبهم‌تر بنویسند یا از واژگان زبان‌های دیگر وام بگیرند سخن آنان فاضلانه‌تر در نظر می‌آید و برخی هم البته از آن سوی بام می‌افتادند و می‌پنداشتند می‌توانند زبان پارسی را از هر چه کلمۀ عربی است، بپیرایند. (در این تعبیر اخیر البته هرگز دکتر کزازی گرامی را مراد ندارم که خود پیش‌تر دربارۀ او نوشته‌ام با توصیف «فردوسی؛ بی‌ردا و دستار»؛ چرا که داستان او جداست چون قابلیت زبان و زایش آن را به نمایش می‌گذارد.)

دربارۀ شیوۀ نثر اسلامی ندوشن هیچ توضیحی حق مطلب را ادا نمی‌کند، جز تشبیه به سخن سعدی که سهل و ممتنع است. یعنی آن قدر ساده که گمان می‌بری تو هم می‌توانی و ممتنع بدین سبب که وقتی خود بخواهی چنان بنویسی تازه دشواری‌های آن ساده‌نویسی را درمی‌یابی تا بدانی ساده‌نوشتن، دشوارترین کارهاست!

بهترین نمونه چنان که گفته شد کتاب «روزها» است و اگر نخوانده‌اید، همین حالا سراغ آن را بگیرید. نمی‌گویم تمام ۴ جلد را بخوانید. کافی است یک جا را باز کنید و تنها از حیث نوع نگارش، صفحاتی را بخوانید و غرق لذت شوید. خصوصا جلد اول که فقر مطلق در محل زندگی در کودکی را نیز با زیباترین کلمات و بی هیچ خشم و خشونت و تلخی وصف کرده است؛ جایی که نه از لقمه‌ای نان که از قطره‌ای آب، هم خبری نبوده است.

یا «صفیر سیمرغ» را که در سال‌های پیش از انقلاب و در بازگشت از سفری اروپایی نوشته و به دانمارک و خیابانی در کپنهاگ که می‌رسد ماجرای بازار لوازم و آدمیان تن‌کامه را به گونه‌ای روایت کرده که با معیارهای امروز ممیزی هم قابل چاپ است و نه ذره‌ای از حریم اخلاق فراتر رفته نه از وصف کم و کیف ماجرا بازمانده است!

جدای نثر، که بهانۀ اصلی این نوشتار است، اسلامی ندوشن به جای درغلتیدن به دام ایدئولوژی‌ها و تنگ‌اندیشی‌ها همواره از ایران نوشته است.

اینها اکنون به نظر ساده می‌رسد اما باید به یاد آوریم که در سال‌های پیش از انقلاب و با تفوق گفتمان چپ، از ایران گفتن این تصور را پدید می‌آورد که گوینده با باستان‌گرایی پهلوی‌ها هم‌داستان است و به همین خاطر تا سال‌ها بعد از انقلاب نام «کورش» هم برای فرزندان انتخاب نمی‌شد تا آیندۀ آنان در نظام جدید که ناسیونالیسم ایرانی را خوش نمی‌داشت، به مخاطره نیفتد.

پس از انقلاب هم از ایران گفتن و نوشتن، تلقی ملی‌گرایی ایجاد می‌کرد و در دهۀ نخست واژۀ ایران را کمتر می‌شنیدیم؛ تا جایی که در توصیف تیم ملی فوتبال ایران هم برخی گزارشگران از عبارت «تیم ملی جمهوری اسلامی» استفاده می‌کردند و از سال‌های سازندگی به این سو بود که دوباره نام «ایران» بر سر زبان‌ها افتاد.

تعجب می‌کنید! حق هم دارید و لابد می‌پرسید پس آن روزها سالار عقیلی چه می‌کرد و تلویزیون به جای «ایران، فدای اشک و خندۀ تو» چه پخش می‌کرد؟ صدای زیبای آقای گلزار را با آن نوع خاص ادا کردن حرف «سین».

با این همه ایران‌دوستی و ایران‌نویسی اسلامی ندوشن از جنس نظریۀ «ایرانشهر» دکتر سیدجواد طباطبایی یعنی متضمن تلاش برای حل فرهنگ‌های متنوع در دل یک مفهوم بزرگ‌تر نبوده است و از این نظر نه تنها با ناسیونالیسم و باستان‌گرایی افراطی که با ایرانشهر هم متفاوت است چون از انکار یا تحقیر یا انحلال فرهنگ‌ها در آن نشانی نیست.

اسلامی ندوشن، استاد ممتاز دانشگاه و دانش‌آموختۀ حقوق در عالی‌ترین سطوح بود و اگر می‌خواست می‌توانست به جایگاهی مانند دکتر پرویز ناتل خانلری هم دست یابد اما با دستگاه استبداد و سانسور درنیامیخت و اگرچه اهل سیاست به مفهوم فنی کلمه نبود اما علاقۀ خود به دکتر محمد مصدق را – که امروز سالروز درگذشت اوست – پنهان نمی‌کرد. او که در سال‌های آغازین دهۀ ۳۰ خورشیدی و هم‌زمان با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت برای تحصیل در فرانسه به سر می‌بُرد، در جلد سوم «روزها» می‌نویسد:

«در ماجرای مصدق گناه، متوجه سردمداران بود: چه کوفی‌صفتانِ دنیادار، چه گرایندگان ضعیف‌النفس، چه کهنه‌حریفانی که نفْسِ روی‌آوری به کشور و مردم را عبث و بدعاقبت می‌دانستند.

مصدق، نماینده آرزوی فروخوردهٔ مردم قرار گرفت که می‌خواستند کمر راست کنند. می‌خواستند از زیر بار تحقیر بیرون آیند. ایرانی، مردِ «نقطه اوج» است. سال‌ها تحمل می‌کند و چون فشار به نقطه نهایی رسید، وارد عمل می‌شود. چون در نهضت مصدق، اصالت بود، مردم به حرکت آمدند. چندی ایرانی احساس غرور کرد، زیرا امید داشت یوغِ کهنه‌کارترین نیروی استعماری را به دور افکنده است.

وی تصویر ایران را در خارج تغییر داده بود. ایران، دیگر آن ایرانِ رنگ و رو رفته نبود که در اروپا و آمریکا با «ایراک» (iraq) اشتباه بگیرند. پیش از آن عراق از ایران معروف‌تر بود؛ شاید برای آن که ایران نام جدیدی بود و کلمه پرس (perse) هم طنین خیلی کهنی داشت که به دورهٔ هخامنشی سر می‌زد. ایران در عصر جدید، کشوری بود که به گربه و قالی شناخته می‌شد.

اکنون دیگر روزنامه‌ها از ایران می‌نوشتند و رادیوها از آن حرف می‌زدند. دانشجویان ایرانی مقیم خارج نوعی احساس سربلندی داشتند، البته به غیر از توده‌ای‌ها و سلطنت‌طلبان که چوب لای چرخ می‌گذاشتند. نظری که دانشجویان چپ ایرانی داشتند، از روزنامۀ «اومانیته» گرفته می‌شد، و گوشِ اومانیته هم به مسکو بود.»

خوشا که اسلامی ندوشن چنان درست و پاکیزه زیسته که اگر بپرسند چگونه می‌توان زیست می‌توان او را مثال آورد. چگونه می‌توان اندیشید؟ چون او. چگونه بنویسیم؟ چون او.

اینها همه البته به لطف همراهی و وفاداری بانویی فراچنگ آمده که شخصیت فرهنگی خود او تحت‌الشعاع همسری دکتر اسلامی ندوشن قرار گرفته است: خانم دکتر شیرین بیانی.

خوشبختانه همین دو ماه پیش و در شامگاه ۲۱ دی ۱۳۹۹ یکی از شب‌های بخارا (که به همت سترگ علی دهباشی عزیز که این روزها گرفتار کروناست برپا می‌شد) به خانم بیانی اختصاص یافت تا او را فارغ از همسری اسلامی ندوشن نیز بشناسیم.

نکتۀ پایانی هم این که هفته پیش با دوست نازنین و تاریخ پژوه – دکتر رضا شاه‌ملکی – قرار دیداری در خیابان وصال داشتم و چون به کافه ققنوس رسیدم و تماس گرفتم و پرسیدم شما کجا هستید؟ پاسخ داد: درست کنار سردیس (مجسمه) اسلامی ندوشن در سر خیابانی که به نام اوست.

یادم آمد که شورای شهر تهران همین تازگی همت کرده و نام خیابان فرعی «شاهد» در خیابان وصال را به «اسلامی ندوشن» تغییر داده‌ اگر چه سهم او و حق او بسا بیش از یک خیابان فرعی است اما همین که در حیات او اتفاق افتاد و همراه با نصب سردیس، کار درخوری بود وگرنه ماندگاری نام او بسته به این نیست که بر تارک خیابانی نشسته باشد یا نه؛ چرا که نام او که برگرفته از روستای ندوشنِ میبدِ یزد است از جغرافیای ایران فراتر رفته و گسترۀ ایران فرهنگی را درنوردیده است.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/فارس مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید اعلام کرد که طرح حفاظت و مرمت اثر تاریخی “ایوان قدمگاه” که به “چاشتخوار” هم معروف است، مراحل پایانی را طی می‌کند.

حمید فدایی، عصر پنجشنبه ۱۴ اسفند در ارتباطی مجازی با خبرنگاران گفت: طرح مرمت و حفاظت ایوان قدمگاه، توسط کارشناسان مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و با سرپرستی مهندس رخشنده‌خو، اجرایی شد و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

او توضیح داد: ایوان قدمگاه، یکی از آثار باستانی منحصر به فرد در شهرستان ارسنجان استان فارس محسوب می‌شود که به چاشتخوار هم شناخته می‌شود و در انتهای جنوب شرقی کوه مهر و رحمت قرار دارد.

فدایی با بیان اینکه طرح مرمت و حفاظت از این اثر باستانی، به درخواست مسئولین و دوستداران میراث فرهنگی شهرستان ارسنجان، اجرایی شده است، گفت: اکنون تابلوی معرفی ویژگی‌های این اثر میراثی در محل نصب شده است و به زودی آماده بهره برداری با حضور مسئولان جامعه محلی ارسنجان، خواهد بود.

او در خصوص اقدامات اجرایی شده در این اثر باستانی، گفت: این اقدامات شامل پاک سازی اثر از یادگار نویسی ها، تثبیت و استحکام بخشی قطعات‌ سست و در معرض ریزش و مرمت سنگ ها، جلوگیری از رویش درختچه ها و گیاهان، پاکسازی طاقچه ها و محوطه، نصب تابلو معرفی و … بوده است.

فدایی ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی هدفمند از سوی مسئولان در سطوح فرمانداری و میراث فرهنگی شهرستان ارسنجان و با همراهی دوستداران میراث فرهنگی و دیگر شهروندان، ضمن معرفی این اثر ارزشمند، از آن در مسیر مطلوبی بهره مند شد.

او به مسئولیت اجتماعی که در زمینه میراث فرهنگی وجود دارد هم اشاره و اضافه کرد: میراث فرهنگی از ظرفیت‌های هویت بخش هر جامعه ای محسوب می‌شود و حفاظت و نگهداری از این میراث، وظیفه همگانی است.

فدایی گفت: شاهکار های متعدد معماری با حجاری ها و کاربری های متنوع و منحصر به فردی در دامنه کوه مهر و همچنین در منظر فرهنگی طبیعی تخت‌جمشید وجود دارد که ارزش‌های متعددی را در خود دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: آثار میراث فرهنگی در ابعاد پژوهشی و علمی، فعالیت‌های گردشگری و البته مسائل فرهنگی و اجتماعی مشهود است و برای اینکه در همه این ابعاد شاهد اقداماتی تاثیرگذار باشیم، باید برنامه ریزی همه جانبه در زمینه حفاظت، نگهداری و بهره برداری فرهنگی داشته باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

رییس جهاد دانشگاهی از دستیابی به تکنولوژی پایه راه اندازی قطارهای پرسرعت خبر داد و گفت: هم اکنون در دنیا از قطارهایی با حداقل سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت استفاده می شود که راه اندازی این قطارها مستلزم دستیابی به فناوری های لازم در زمینه زیرساخت و ناوگان است.

به گزارش ایسنا، پروژه سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل با حضور دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر سعید رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه در هشتمین نمایشگاه بین المللی ریلی رونمایی شد.

دکتر طیبی ادامه داد: جهاد دانشگاهی با اقداماتی که درباره ساخت قطار مترو ملی کرده است به ویژه در سیستم رانش قطارهای پرسرعت که های تک ترین بخش است به تکنولوژی پایه دست یافته و قرار است با رئیس دانشگاه علم و صنعت و جهاد دانشگاهی و دکتر رسولی جلسه ای در این باره گذاشته شود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدن به تفاهمی در خصوص ساخت واگن های پرسرعت ملی افزود: البته باید در خصوص ساخت سایر تجهیزات مورد نیاز راه آهن فعلی هم به تفاهم های لازم برسیم.

رییس جهاد دانشگاهی نداشتن آزمایشگاه جامع را از نقاط ضعف موجود برشمرد و افزود: چنانچه محصولی تولید شود هر کارفرمایی خواهد پرسید که کدام آزمایشگاه مرجع ملی کیفیت و استانداردی عملکرد محصول شما را تایید می کند؟ از این رو ما نیازمند داشتن آزمایشگاه مرجع ملی در این حوزه هستیم.

دکتر طیبی با بیان اینکه باید شرایط  کاری در آزمایشگاه استیمولیت(شبیه سازی) شده و محصول تحت تست قرار گیرد، ادامه داد: بدین ترتیب کارفرما و کاربر با اطمینان خاطر از محصول استفاده می کند.

وی با بیان اینکه باید آزمایشگاه جامع ریلی برای شرکت راه آهن و مترو راه اندازی شود، در ادامه خاطرنشان کرد: به لحاظ زیرساخت های موجود در نیروی انسانی و فناوری ها قادر به راه اندازی این آزمایشگاه هستیم.

رییس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه صنعت ریلی بر مبنای سفارش است، گفت: در چنین صنایعی برخلاف صنایع ماشین سازی، کامپیوتر و موبایل مشکلی در تولید انبوه نداریم و حتی می توانیم ارزش افزوده هم داشته باشیم و تا ۹۰ درصد نیازهای این صنعت را در داخل کشور تأمین کنیم.

دکتر طیبی یادآور شد: در صنعت ریلی نه تنها می توانیم نیازهای داخلی را برطرف کنیم بلکه می توانیم هابی برای منطقه جهت صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی باشیم.

حرکت در جهت بومی سازی فناوری های حوزه ریلی در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز از حرکت در جهت بومی سازی فناوری های حوزه ریلی در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن خبر داد و گفت: زیست بوم فناوری ریلی را هم به دست نیروهای متخصص راه آهن دانشگاه و شرکت های دانش بنیان تهیه کرده ایم.

دکتر رسولی با بیان اینکه در این زیست بوم فناوری های بومی احصا شده است اظهار کرد: برای فناوری های وارداتی هم با مشارکت دانشگاهها شرکتهای دانش بنیان و افراد علاقه مند مقیم خارج از کشور در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن گامهایی در جهت بومی سازی برداشته شده است.

وی از راه اندازی سامانه ای به نام سامانه جامع رونق و جهش تولید در بستر اینترنت خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۶۰۰ قطعه ای که داخلی سازی شده بارگذاری شده است و مشخصات فنی نام تولیدکننده و … ثبت شده است و مصرف کننده پیش از سفارش خارجی می تواند از تولید داخل آن اطلاع حاصل کند.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش دوم سامانه مربوط به قطعات وارداتی است، گفت: تاکنون بیش از ۱۴۰۰ قطعه بارگذاری شده و با ورود هر قطعه در این سامانه بارگذاری می شود این ۱۴۱۴ قطعه به اهالی صنعت شرکت های دانش بنیان فراخوان شده و در تفاهم نامه ای با وزارت دفاع تحت عنوان جهاد خودکفایی ریلی مقرر شده این قطعات داخلی سازی شود.

دکتر رسولی با بیان اینکه برخی معتقد هستند که ما ناتوان از خودکفایی هستیم و باید خوداتکایی داشت، افزود: باید ضمن تعامل با دیگر کشورها از فناوری هایمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم همه قطعات را در داخل تولید کنیم باید برای آنها بازار فراهم کنیم و علت آنکه نمی توان همه محصولات را در داخل تولید کرد نه به علت نداشتن تکنولوژی بلکه نبود بازار است.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت بازاریابی برای محصولات تولید داخل در کشورهای منطقه نظیر عراق، سوریه، افغانستان و حتی آذربایجان گفت: باید ضمن حمایت از تولید داخل برای محصولاتی که بازار داخلی مهیا نیست بازاریابی کنیم.

دکتر رسولی رونمایی از این فناوری را از افتخارات بزرگ کشور دانست و خاطرنشان کرد: در این فناوری (سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریلی) میزان بار محوری از ۲۲ به ۳۰ تن ارتقاء یافته است همچنین این امکان حرکت قطار با سرعت بیشتر را فراهم می کند و عمر قطعه مرکزی را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه این فناوری برای نخستین بار در خاورمیانه بدست آمده است، تصریح کرد: ما جزو ۱۰ کشوری هستیم که به این فناوری دست یافته ایم.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تاکنون سوزن صد در صد وارداتی بوده است، گفت: با این فناوری کیفیت ارتقاء می یابد که این امر سبب کاهش نیاز داخلی کشور به سوزن می شود.

دکتر رسولی از همکاری مشترک آینده با جهاد دانشگاهی برای راه اندازی مرکز جامع تست ریلی خبر داد و یادآور شد: در خصوص قطار پرسرعت و تکنولوژی نوی ریلی همکاری هایی خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، پروژه  سخت کاری انفجاری تکه مرکزی سوزن ریل برای نخستین بار در خاورمیانه به همت سازمان جهاد دانشگاهی تهران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس، صنایع دفاع و حمایت شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(شرکت ایرید) به تولید نمونه رسیده ‌است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو، ضمن اشاره به ۱۵۰ هزار قرارداد ۱۵ تعهد فروش فوق‌العاده فعال شده در این گروه خودروسازی، تمامی تعهدات در این بخش زودتر از موعد، به مشتریان تحویل شده است؛ بگونه‌ای که میانگین تحویل خودرو در این طرح‌ها به ۴۰ روز رسیده است.

به گزارش ایسنا، بابک رحمانی در حاشیه برگزاری مراسم قرعه‌کشی پیش‌فروش یک ساله هفت محصول ایران‌خودرو، ضمن تاکید برکاهش تعهدات معوق به ۶۰۰۰ دستگاه خودرو گفت: صرفا این میزان تعهدات متعلق به محصولات هایما و ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه‌ای در آغاز سال کاری آینده، باقی خواهد ماند که این تعداد نیز در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ به روز خواهد شد. تعهدات تمامی محصولات به جز دو خودروی یادشده، قبل از آغاز سال کاری ۱۴۰۰ به روز خواهد شد.

 معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اینکه در سال ۹۹ و در شرایط سخت تحریم و کرونا، برنامه‌های تولید و عرضه ایران‌خودرو به بهترین شکل ممکن مدیریت و با اطمینان از به‌روزآوری تعهدات معوق، تعهدات جدیدی ایجاد شده است، به به‌روز بودن تحویل ۱۳ برنامه فروش فوق‌العاده در سال  این گروه خودروسازی اشاره کرد و گفت: قرارداد حدود ۱۵۰ هزار تعهد فروش فوق‌العاده فعال شده و تمامی تعهدات در این بخش زودتر از موعد، به مشتریان تحویل شده است؛ میانگین تحویل خودرو در فروش های فوری به ۴۰ روز رسیده است. 
وی ایجاد آرامش در بازار خودرو را مسیز پیش گرفته ایران‌خودرو اعلام کرده و تصریح کرد: افزایش عرضه، سبب شکست حباب بازار و ایجاد روند کاهش در قیمت بازار شده است. 
 

ایران‌خودرو،‌ همسو با راهبردهای وزارت صمت حرکت کرده و مطابق با مصوبات و تصمیمات کمیته خودرو، برنامه‌های متنوع فروش محصولات را در سال جاری به اجرا گذاشته است. علاوه‌بر فروش فوق‌العاده، نیاز بخشی از مشتریان از طریق طرح‌های پیش فروش و مشارکت در تولید تامین شده است.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/لرستان معاون وزیر صمت از آغاز اکتشاف سیستماتیک سال آینده در کشور خبر داد.

علیرضا شهیدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ژئوپارک‌ها اظهار کرد: سازمان زمین شناسی در گذشته فعالیت‌های خیلی خوبی را در سطح ملی و در لرستان انجام داده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تجربه ثبت جهانی پارک قشم را داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در تمام استان‌های کشور که چنین پتانسلی وجود دارد فعالیت‌ها را بیشتر کنیم.

معاون وزیر صمت از شناسایی بیش از ۳۰ منطقه در کشور خبر داد و با بیان اینکه در چندین منطقه در حال فعالیت هستیم که امید می رود به زودی بتوانیم آن‌ها را ثبت کنیم، بیان کرد: البته ثبت جهانی ژئوپارک‎ها کار سختی است ولیکن با وجود پتانسیل‎های زیادی که در کشور می‎توان در ایران ثبت شود.

شهیدی عنوان کرد: باتوجه به جاذبه‎های طبیعی، تاریخی و پدیده‎‌های منحصر به فرد زمین شناسی در لرستان امیدواریم با ثبت دریاچه گهر کار را شروع کنیم.

معاون وزیر صمت گفت: سازمان زمین شناسی در بحث اکتشاف، شناسایی و پی‌جویی را برعهده دارد و اکتشاف سیستماتیک از سال ۱۴۰۰ در کشور آغاز می‌شود.

وی افزود: در قسمت‎هایی از معادن لرستان که قابلیت را داشته باشد این اکتشافات سیستماتیک را انجام خواهیم داد.

شهیدی یادآور شد: لرستان با توجه به اینکه در یک منطقه خاص زمین شناسی قرار دارد همواره تحت تاثیر مخاطرات طبیعی زمین شناختی است بطوریکه دو سال گذشته شاهد سیل، فرو نشست زمین، زلزله، گردو غبار و … بودیم.

وی تصریح کرد: سازمان زمین شناسی بصورت ملی در حال مطالعات زمین شناسی است و بصورت منطقه‌ای کارشناسان ما در لرستان فعالیت دارند تا اطلاعات را به روزرسانی کنند.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات این مطالعات استانی و بخشی ملی است که تامین می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

با توجه به آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت تسهیلات جدید کرونا را تا نیمه اسفند ماه تمدید کرده بنابر این فردا آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونا خواهد بود و هرگونه تمدید مجدد بستگی به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات جدید کرونا در مرحله دوم با رویکرد بنگاه محوری آغاز شد و بر این اساس بنگاههای سه حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مشمول این مرحله از دریافت وام جدید کرونا شناخته شدند.

در حالی که تا پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت وام جدید کرونا برای بنگاههای مذکور تا پایان بهمن ماه اعلام شده بود این زمان از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای هر سه بخش تا نیمه اسفند ماه تمدید شد.

تمدید مهلت زمان ثبت نام مرحله دوم وام کرونا به دلیل عدم جذب منابع تخصیص یافته و همچنین عدم مراجعه به بانکها به دلیل اعمال محدودیتهای ترددی و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفت تا صاحبان بنگاها و کسب و کارها در حوزه های گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان فرصت مراجعه به بانکها را داشته باشند.

تصویب پرداخت تسهیلات حمایتی به شاغلین و کسب و کارهای سه حوزه مذکور به دنبال حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت که در فاز نخست پرداخت تسهیلات، افراد متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کرده و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور در ۱۴ رسته و بیش از ۸۵۰ زیررسته پرداخت شد.

در مرحله دوم پرداخت وام کرونا نیز، سه حوزه گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفت و رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به این بخشها پیش بینی شد که طبق مصوبات ستاد ملی کرونا ۲۰۰۰ میلیارد تومان به بخش گردشگری، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص پیدا کرده است.

پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا با نرخ ۱۲ درصد بوده و متقاضیان برای بهره مندی از این تسهیلات ابتدا باید از طریق ثبت نام در سامانه کارای وزارت کار مراحل ثبت نام خود را دنبال و پس از تایید سامانه و معرفی به بانک، تسهیلات درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت وام جدید کرونا فردا پانزده اسفند به پایان می رسد مگر آنکه تمهیدات جدیدی از سوی ستاد پیش بینی شده و مهلت دریافت وام مجددا تمدید شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین» با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش ایسنا،  مراسم پایانی نخستین جایزه دوسالانه عبدالحسین زرین‌کوب با عنوان «نقد زرین» با حضور ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، روزبه زرین‌کوب استاد دانشگاه تهران، و ابراهیم خدایار رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران و دبیر جایزه عصر چهارشنبه سیزدهم اسفندماه برگزار شد و برگزیدگان جایزه به این شرح معرفی شدند:

داوود پورمظفری برای مقاله «کلان‏ساختار مقامات صوفیان»

سینا جهان‌دیده برای‏ مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی…» 

رحمان مشتاق‌مهر برای مقاله «بازخوانی تعلیقات شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس»

در مقابل نقد تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم

ایوب دهقانکار در این مراسم با اشاره به این‌که پژوهش‌ها و آثار فاخر استاد زرین‌کوب در عرصه‌های مختلف علمی از جمله در حوزه نقد ادبی برگ زرینی در تاریخ پرافتخار فرهنگ و ادبیات این سرزمین بود، گفت: وقتی از نقد ادبی صحبت می‌کنیم دو مقوله را به یکدیگر پیوند می‌دهیم که هرکدام یک دریاست. از طرفی دریای ژرفی به نام ادبیات و از سویی دیگر بحث عمیق و پیچیده‌ای چون نقد. وقتی وارد امر مهمی چون نقد ادبی می‌شویم این دو مقوله پیچیده را با یکدیگر پیوند می‌دهیم و بین مناسبات آن ارتباط برقرار می‌کنیم.

او در ادامه اظهار کرد: لذا شرط اساسی و بایسته این است که برای یک نقد ادبی خوب هم نقد و هم ادبیات را خوب بشناسیم و هدف این جشنواره نیز همین است. به واقع هدف برگزارکنندگان این جایزه این بود که مخاطب را از منظر این جشنواره به شناخت دقیق از ادبیات و نقد ادبی برساند؛ این موضوع به صراحت در آیین‌نامه‌ای که برای جایزه دوسالانه «نقد زرین» تنظیم شده، آمده است. 

او سپس بیان کرد: در میان معیارهای هفت‌گانه این آیین‌نامه چیزی که برای بنده جالب توجه بود معیار سوم آن، «معرفی نظریه‌های مغفول قدیم و جدید» است. به واقع هدف از معرفی این نظریه‌ها به کار بستن آن‌هاست. همین که به این بحث تاکید شده یعنی در ذهن بانیان این جایزه به‌کارگیری این نظریه‌ها وجود دارد تا این امر منجر به شناخت دقیق‌تر از حوزه ادبیات شود. 

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن مطرح کردن این‌که بر همین اساس نگاه ما به مقوله ادبیات و نقد ادبی صرفا نباید نگاه سنت‌گرایی باشد، تصریح کرد: یعنی هرآن‌چه را تا الان گفته شد باید خواند و به کار بست اما نباید به همین بسنده کرد و ادبیات این ظرفیت را دارد که  از دریچه‌های مختلف به آن پرداخته شود و باید از دیدگاه‌های متفاوتی به ماهیت بسیار مهمی به اسم ادبیات پرداخت.

او با توضیحاتی درباره  بینارشته‌ای بودن ادبیات و پتانسیل ادبیات برای برقراری ارتباط با سایر رشته‌ها  درخصوص نقد گفت: نقد معانی و تعاریف مختلفی در زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف دارد؛ به واقع  فطرت و ذات انسان با نقد عجین است و ماهیت وجودی انسان نقد را می‌پذیرد و آن را به عنوان یک عنصر پیش‌برنده شناخته است. اگر نقد منصفانه باشد تنها ذکر نقاط ضعف نیست، بلکه بدون پیش‌فرض نقاط ضعف و قوت را با یکدیگر نشان می‌دهد.

او با اشاره به این‌که نقد در خانه کتاب و ادبیات ایران اهمیت دارد و عزم و اراده بنده و همکارانم در این است که مقوله نقد از طرق مختلف جدی‌تر گرفته شود، تاکید کرد: نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین» دومین جایزه در حوزه نقد است و ما در بهمن‌ماه جایزه‌ای را برگزار کردیم که به نقد کتاب اختصاص داشت؛ البته قائل به این نیز هستیم که نمی‌شود صرفا با برگزاری این جوایز  حق مطلب را در خصوص موضوع مهمی چون نقد ادا کرد. 

ایوب دهقانکار در پایان سخنان خود گفت: من نقد را به یک صافی تشبیه می‌کنم، صافی‌ای که حتما صوفی باید از آن عبور کند. کسی که در پی تکامل و کمال  بوده و کمال‌گرا است باید از این صافی رد شود و بعد از عبور از  این صافی است که صوفی می‌شود و به درجه پختگی می‌رسد.‌ امیدوارم همه هم منتقدان خوبی باشیم و هم در مقابل نقد تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم.

پیام محمدرضا شفیعی کدکنی

در ادامه مراسم  پیام محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و استاد ادبیات توسط مریم عاملی رضایی خوانده شد. در متن این پیام آمده است: استاد عبدالحسین زرین‌کوب در چند حوزه فرهنگ ایران‌زمین صاحب‌نظر طراز اول عصر ما بود؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران به ویژه ایران دوره اسلامی و در کنار آن تاریخ ادبیات فارسی و عرفان اسلامی. از حاصل احاطه بر این دو قلمرو نیروی اجتهاد شگرفی در میدان نقد ادبی نیز برای او حاصل شده بود. چیزی که معاصران ما کمتر از آن برخوردارند. بر روی هم شخصیت فرهنگی استاد زرین‌کوب مثلثی است که یک ضلع آن را تاریخ و یک ضلع دیگر آن را ادبیات و عرفان شکل می‌دهد و ضلع سوم، نقد ادبی است که درباره کارهای او تا مرز مباحث ادبیات تطبیقی و فلسفه ادبیات و هنر نیز پیش می‌رود.

این‌که چنین مثلثی آیا دقیقا متساوی‌الاضلاع است یا بعضی ضلع‌ها بلندتر به نظر می‌رسند پرسشی است که پاسخ بدان را آیندگان که روش‌های علمی‌تری در اختیار خواهند داشت بهتر می‌توانند ارائه کنند. قدر مسلم این است که استاد زرین‌کوب یکی از صاحب‌نظران طراز اول تاریخ اجتماعی ایران و تاریخ ادبیات و عرفان و نقد ادبی در عصر ما است. و از آن‌جا که گرایش‌های نخستین او در جوانی بیشتر حوزه تاریخ بوده است هرکدام از آن دو ضلع دیگر را که بخواهیم بررسی کنیم ناچار نگاه ما ریشه در تاریخ خواهد داشت. به همین دلیل چشم‌انداز عمومی آرای او را تاریخ و تاریخ‌ اجتماعی تشکیل می‌دهند تا آن‌جا که می‌توان گفت وجه غالب در نگاه او نگاه تاریخی است و کمتر به مباحث ساخت و صورت نظر دارد بی آن‌که از ارزش‌های فلسفه مرتبط با مباحث ساخت و صورت غافل شده باشد.

در این بخش از آیین پایانی نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین»، مستندی از زندگی و فعالیت زنده‌یاد عبدالحسین زرین‌کوب پخش شد.

اوج توانایی استاد زرین‌کوب در نقد ادبی است

خسرو عزیزی از دیگر میهمانان این برنامه نیز در پیامی تصویری با ابراز خشنودی از حضور دانشگاه لرستان در کنار حامیان و دیگر برگزارکنندگان نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین» مطرح کرد: پیشاپیش به برگزیدگان این جایزه تبریک می‌گویم و امیدوارم این سنت حسنه سال‌های سال با رونق هرچه بیشتر پابرجا بماند. بر این باوریم که تکریم برگزیدگان و برندگان این جایزه تکریم استاد زرین‌کوب است و بزرگداشت استادانی همچون استاد زرین‌کوب، بزرگداشت اندیشه، فرهنگ و علم است.

او افزود: در آسمان فرهنگ، ادب و اندیشه ایران بزرگ ستارگانی درخشیدند که موجب فخر همه ایرانیان هستند؛ در کنار دیگر بزرگان در سرزمین ایران، مهد تمدن، علم و دانش، ما لرستانی‌ها به خود می‌بالیم که با علمایی همچون آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله کمال‌وند و فرهیخته‌گان کم‌نظیری چون استاد عبدالحسین زرین‌کوب، استاد سیدجعفر شهیدی، استاد مهرداد اوستا و ده‌ها عالم، نویسنده، محقق، شاعر و هنرمند نام‌آور، هم‌استانی و همدل و همزبان هستیم.

این استاد دانشگاه همچنین مطرح کرد: استاد عبدالحسین زرین‌کوب که این جمع فرهیخته گرد شمع اندیشه و علم او جمع شده‌اند در بسیاری از علوم به ویژه علوم دانشگاهی خوش درخشیدند. هوش و ذکاوت خدادادی، پشتکار و همت شخصی، روحیه محققانه و انصاف علمی، از ایشان استادی جامع‌الطراف و کم‌نظیر ساخت. او عاشق زبان و ادبیات فارسی بود و استاد مسلم در این زمینه؛ و همین عشق به زبان و ادبیات فارسی موجب شد که ایشان به دیگر علوم مرتبط نیز بپردازد. آثار این بزرگمرد در زمینه‌های مختلف به روشنی نشان‎دهنده مقام شامخ علمی ایشان در همه آن علوم است. 

او با بیان این‌که تسلط غیرقابل انکار استاد بر زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه در ترجمه‌های ارزشمند و بی‌نظیر ایشان پدیدار است، بیان کرد: آثار ماندگار استاد در زمینه تصوف، تحلیل و تفسیر متون عرفانی منحصر به فرد است و سال‌هاست که مرجع علمی استادان و دانشجویان است. آیا بدون «سر نی» و «بحر در کوزه» می‌توان به درک درستی از مثنوی رسید؟ 

خسرو عزیزی در پایان سخنان خود گفت: صفحه زرین آثار و اوج هنر و توانایی استاد زرین‌کوب در نقد ادبی است و سیری در شعر فارسی و آشنایی با نقد ادبی تا ده‌ها کتاب و مقاله ایشان که منبع و مرجع و شیوه‌نامه نقد ادبی ایران است می‌توان همگی را میراثی ماندگار و به واقع فرزندان استاد زرین‌کوب محسوب کرد. باید به حسن سلیقه برگزارکنندگان جایزه دوسالانه استاد زرین‌کوب برای استفاده از عنوان «نقد زرین» آفرین گفت.

زرین‌کوب در شاگردپروری کم‌نظیر بود

در ادامه تقی پورنامداریان، نویسنده و استاد ادبیات در پیامی صوتی با بیان این که برای من مایه افتخار است در مجلسی که نام استاد جاویدان ادبیات فارسی عبدالحسین زرین‌کوب انگیزه به وجود آمدن آن است چند کلمه‌ای از خاطرات خود با او سخن بگویم، اظهار کرد: متاسفانه یکی از بداقبالی‌های عدیده حقیر محرومیت از کلاس حضوری استاد بود. در آن سال‌ها که من در دوره دکتری دانشگاه تهران درس می‌خواندم گویا ایشان در ایران نبودند اما من نیز همانند بسیاری دیگر شاگرد غیابی استاد بودم از طریق آثارش که در خواندن آن‌ها همه از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. همواره آرزوی دیدن استاد را داشتم اما شهرستانی بودنم از یک طرف و چهره اسطوره‌ای استاد در قلمرو ادبیات و تحقیق از طرف دیگر دیواری از شرم و بیم در برابرم برآورده بود که مانع از رسیدن به آرزویم می‌شد.

او افزود: در یکی از روزهای تعطیلات عید بود که در خانه استاد شفیعی کدکنی بودم و زمان خداحافظی ایشان‌ گفت که می‌خواهد به دیدن استاد زرین‌کوب برود؛ بهانه پیدا شده بود. در معیت ایشان اضطرابم کم شد. در اتاق استاد زرین‌کوب میهمان‌های زیادی حضور داشتند و استاد به حرف حاضران گوش کرده و به سوالات آن‌ها پاسخ می‌دادند؛ برخوردشان با من که احساس حقارت می‌کردم چنان لطف‌آمیز بود که تصورش را هم نمی‌کردم. این آشنایی جراتم را برای دیدار استاد بیشتر کرد. حتی جرات پیدا کرده بودم که گاهی واسطه دیدار دیگران با استاد شوم.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: هیچ دانشجویی نبود که کتابی از استاد نخوانده و شیفته دانش و قلم ایشان نشده باشد؛ به خصوص که استاد در آن‌ روزها طوری می‌نوشت که کتاب‌هایش هم تحقیقی بود و هم خلاقیت هنری داشت. این ابداع شگفت‌انگیز که فقط استعداد هنری و حافظه بی‌نظیر و اشراف استاد به نقد ادبی و ادبیات فارسی رخصت تحققش را می‌داد دامنه مخاطبان او را وسیع‌تر کرده بود. گویی به مردمی ادای دین می‌کرد که غیرمستقیم و بی هیچ توقعی در رسیدن او به این مرتبه از معرفت نقشی عظیم اما پنهان داشتند.

این نویسنده با اشاره به این‌که استاد زرین‌کوب در شاگردپروری کم‌نظیر بود، تصریح کرد: زرین‌کوب با همه دانش و آوازه‌ای که در جهان تاریخ و ادب داشت بسیار فروتن  و منصف بود، به ادبیات و فرهنگ فارسی و ایران عشق می‌ورزید چنان که گویی تنها کار و وظیفه‌اش در زندگی خدمت به این فرهنگ و ادب است. ذوق سرشار ناشی از اشرافش به نقد ادبی در غرب، ایران و عرب و دانش وسیع او در شناخت آثار نظم، نثر و تاریخ چنان گسترده بود که پایان‌ناپذیر می‌نمود. در هر زمینه‌ای که قلم می‌زد با آشنایی عمیقی که با آثار تحقیقی به زبان‌های مختلف داشت حرف آخر را می‌زد. آثار استاد را که می‌خواندی مطمئن بودی که بند بندش پشتوانه وسیع و عمیق دارد.

تقی پورنامداریان گفت: او جوانمرد بزرگوار و بی نهایت مردم‌دار و منصف بود، بنده ندیدم و گمان نمی‌کنم کسی هم دیده باشد که او با آن همه که می‌دانست ذره‌ای غرور داشته باشد یا از کسی  شکایت کند. استاد شفیعی کدکنی را عاشقانه دوست داشت و قدر می‌شناخت، خود را بی مضایقه در خدمت فرهنگ و ادب ایران ایثار کرد. صندلی او تا کی خالی خواهد ماند؟ آیا مردم ایران باز این بخت را پیدا می‌کنند که کسی جای خالی او را پر کند؟

کاری مفید و لازم

روزبه زرین‌کوب نیز با اشاره به این که برگزاری چنین جلسه‌ای و اهدای جوایز به برگزیدگان نخستین جایزه نقد زرین کاری مفید و لازم بود، گفت: استادان نام‌دار زبان و ادب فارسی و نیز استادان و پژوهشگران جوان در عرصه زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در این مجلس حضور دارند و به واسطه ایشان است که فروغ تابنده و نور جاویدان فرهنگ ایرانی در این‌جا بیش از پیش جلوه‌نمایی می‌کند.

او در ادامه بخشی از زندگی‌نامه عبدالحسین زرین‌کوب را که در مدخلی مربوط به استاد زرین‌کوب برای یکی از دایره‌المعارف‌ها نوشته بود، خواند.

مرعوب دیگری نشدن مهم‌ترین ویژگی نقد زرین

ابراهیم خدایار،  دبیر نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین» نیز با اشاره به این که زرین‌کوب در تاریخ نقد ادبی جدید ایران حادثه‌ای کم‌تکرار است، اظهار کرد: او در پیشانی نقد جدید صاحب آن پایه از درخشندگی است که سال‌های سال نورافشانی آن در متن تفکر انتقادی ایران ادامه خواهد داشت. به واقع راز جاودانگی استاد زرین‌کوب در نقد ادبی ایران به دلیل سهم بارز متن ادبی و حضور تاریخیت در میراث انتقادی وی است.

او افزود: اگر تاریخ نقد ادبی جدید را در ایران تا دوره فعالیت استاد زرین‌کوب مرور کنیم بدون استثنا منتقدی که بتوان میراث وی را با استاد زرین‌کوب از نظر حجم، گستره پژوهش‌های انتقادی و دامنه تاثیرگذاری در میان جامعه مخاطبان در دو کفه یک ترازو نهاد نمی‌یابیم.

او همچنین تصریح کرد: استاد زرین‌کوب به رغم آگاهی به دانش نقد ادبی در جهان غرب و نیز اطلاع از میرث انتقادی هم‌نسلان خود در جهان اسلام با تکیه بر متن خودی و جست‌وجوی آن با پیوند تاریخ پیوسته ایران از اسطوره تا تاریخ راهی را پیش ‌روی مخاطب خود گشوده که پیش از وی سابقه نداشته است. این در حالی است که وی در آثار فراوان انتقادی خود که آن‌ها را با زبان جدید به میان عامه مخاطب آورده بود هرگز مرعوب دیگری نشده و رنگ غیر به خود نگرفته بود و این ویژگی مهم‌ترین نشان نقد زرین است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که انجمن ادبی نقد ایران با تاسی به شیوه این منتقد راستین و صاحب مکتب با تاسیس جایزه نخستین دوسالانه «نقد زرین» به دنبال شناسایی و معرفی نقدهایی از همین جنس است، بیان کرد: این انجمن که غالب اعضای آن افتخار شاگردی مکتب انتقادی استاد زرین‌کوب را با خود به یادگار دارند با نام‌گذاری این جایزه به نام استاد زرین‌کوب قصد دارد اندکی از دین خود را در حق این استاد ادا کند.

دبیر جایزه نخستین دوسالانه «نقد زرین» در پایان با اشاره به مراحلی که این جایزه تا به این‌جا طی کرده است، گفت: تدوین آیین نامه جایزه «نقد زرین» در سال ۹۷، انتشار فرخوان و دریافت ۷۶ مقاله از منتقدان، تشکیل ۱۵ کارگروه تخصصی برای رصد ۵۰ عنوان مجله تخصصی در حوزه نقد، انتخاب ۶۰ مقاله از میان ۲۰۰۰ مقاله منتشرشده در سال‌ها ۹۶ و ۹۷، گزینش ۳۷ مقاله از میان ۱۳۶ مقاله یادشده برای داوری و سرانجام انتخاب شش نامزد راه‌یافته به مرحله نهایی بر اساس بالاترین نمره کسب‌شده از برگه‌های داوری روندی بود که طی یک سال در دبیرخانه این جایزه طی شد.

در پایان نیز به برگزیدگان نخستین جایزه دوسالانه «نقد زرین»، داوود پورمظفری برای مقاله «کلان‏ساختار مقامات صوفیان»، سینا جهان‌دیده برای‏ مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی…» و رحمان مشتاق‌مهر برای مقاله «بازخوانی تعلیقات شفیعی کدکنی بر غزلیات شمس» تندیس، لوح سپاس و جایزه نقدی اعطا شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/قزوین این روزها خطرات زیادی باغستان سنتی قزوین را تهدید می‌کند اما آنچه بیشتر از همه باغداران را نگران کرده آب‌رسانی به باغستان است، حفظ حقابه باغستان همواره مورد تأکید باغداران بوده اما این روزها پروژه احداث سد لاستیکی باهدف ایجاد دریاچه تفریحی در مسیر رودخانه ارنجک، نگرانی‌ها را نسبت به حقابه باغستان افزایش داده است.

روزهای پایانی سال که فرامی‌رسد همه به فکر نو کردن لباس و تمیز کردن خانه هستند اما ۱۵ اسفند که به نام روز درختکاری شناخته می‌شود روزی است که مردم سعی می‌کنند این تازگی و سر سبزی را به زمین نیز هدیه بدهند، درختان نبض زمین و مایه حیات موجودات زنده هستند، درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی است.

کاشت درخت به‌نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است سرمایه‌ای که ثمره آن بعد از ده‌ها سال به بار می‌نشیند در کنار کاشت درخت باید حفظ و نگهداری آن نیز موردتوجه قرار بگیرد، باغستان سنتی قزوین نمونه خوبی از کاشت، حفظ و نگهداری درختان کهن‌سال است به‌طوری‌که تعداد زیادی درختان ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساله پسته در باغستان قزوین وجود دارد، باغستانی سنتی قزوین با بیش از ۲ هزار هکتار باغ درختان زیادی دارد که همه آن‌ها با عشق کاشته شدند اما حالا بعد از گذشت بیش از هزار سال این درختان در حال نابودی هستند.

این روزها خطرات زیادی باغستان را تهدید می‌کند اما آنچه بیشتر از همه باغداران را نگران کرده آب‌رسانی به باغستان است، حفظ حقابه باغستان همواره مورد تأکید باغداران بوده اما این روزها پروژه احداث سد لاستیکی باهدف ایجاد دریاچه تفریحی در مسیر رودخانه ارنجک، نگرانی‌ها نسبت به‌حقابه باغستان را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، شهرداری قزوین به‌منظور تقویت جنبه‌های گردشگری قزوین طرح تأسیس دریاچه مصنوعی در بوستان فدک را کلید زده است، باغداران حقابه‌بر از رودخانه ارنجک (باراجین) و نیز برخی از خبرگان آب و صاحب‌نظران شهرسازی پایدار کشور، احداث سد لاستیکی و ایجاد دریاچه تفریحی را نادرست و تجاوز به حقابه هزار ساله باغستان می‌دانند و درباره آسیب‌هایی که ساخت این دریاچه به بخش بزرگی از باغستان و هویت شهر ۸۰۰۰ ساله قزوین می‌زند، هشدار می‌دهند.

حفاظت خاک و آب مسئله مهم مدیریت باغستان

مریم شهبازی، عضو انجمن توسعه حیات شهر و رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران در این خصوص به ایسنا می‌گوید: ایرانیان از دیرباز به روش‌های سنتی حفاظت خاک و آب با توسعه همزمان کشاورزی متناسب با محدودیت‌های اقلیمی خاک و زمین در کشور دست پیداکرده بودند، این شیوه‌های سنتی و دانش‌های بومی با محیط‌زیست و شرایط اقلیمی پرفشار کشور ما منطبق بود و از سوی دیگر منطبق با نیازهای آبخیزنشینان و با مشارکت آنان بود.

وی ادامه می‌دهد: از دیرباز استحصال آب باران و بهره‌برداری از سیلاب راهی متداول برای باغداری و زراعت در مناطق خشک و نیمه‌خشک بود، قدمت این روش ۷۰۰۰ ساله و باغستان سنتی قزوین با قدمتی بالغ‌بر ۱۵۰۰ سال نمونه بی‌نظیری از این سامانه‌های سنتی ارزشمند است؛ مزایای استفاده از این سامانه‌ها علاوه بر تولید محصول، کنترل سیل، حفاظت خاک و تغذیه آب‌های زیرزمینی و آبخوان است.

عضو هیئت‌علمی گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی گرگان اظهار می‌کند: بی‌توجهی به این سامانه ارزشمند و منحصربه‌فرد در کشور و اجرای پروژه‌های بخشی نگر و همراه با سوداگری زمین نشان می‌دهد که مدیران در سال‌های اخیر بدون توجه به ارزش‌های باغستان فعالیت کردند، این روزها نیز بحث احداث دریاچه تفریحی بر روی رودخانه ارنجک مورد اعتراض است.

وی تأکید می‌کند: رودخانه ارنجک یکی از رودخانه‌های فصلی است که عملاً تغذیه‌کننده بخش عمده‌ای از باغستان حدود ۹۰۰ هکتار است، شهر قزوین در دامنه کوهپایه‌های البرز و بر روی مخروط افکنه‌ی رودخانه‌های فصلی واقع‌شده است به همین دلیل طی فصل‌های بهار و زمستان در معرض سیلاب‌های فصلی قرار دارد؛ شهر قزوین در طول تاریخ خودش در اقلیم و آب‌وهوای خشک و نیمه‌خشک به سر برده لذا مدیریت آب و بهره‌برداری از رودخانه‌های فصلی ضروری است.

سد لاستیکی جنایتی علیه اکوسیستم

شهبازی با اشاره به پروژه سد لاستیکی یادآور می‌شود: پیش‌ازاین نیز پروژه‌های ناکارآمد دیگری روی این رودخانه اجراشده بود، محور موسوم به کمربند شرق بدون توجه به رژیم‌های هیدرولوژیک رودخانه باراجین و دیگر پروژه‌های عمرانی و گردشگری است که متأسفانه منجر به عدم تخصیص حقابه به باغستان می‌شوند درحالی‌که این اثر طبیعی ثبت ملی شده و در انتظار ثبت میراث جهانی کشاورزی و ازنظر میراث فرهنگی در حال ثبت جهانی است.

وی خاطرنشان می‌کند: طراحان سد لاستیکی خودشان اذعان دارند که منابع تأمین آب برای احداث آن کافی نیست، در قزوین اجازه حفر چاه عمیق وجود ندارد بنابراین باید از آب خام یعنی آب شهری استفاده کنند چراکه آب رودخانه فصلی است و برای احداث دریاچه کافی نیست.

عضو انجمن توسعه حیات شهر تأکید می‌کند: آمار بلندمدت هواشناسی نشان می‌دهد که قزوین شهری خشک و نیمه‌خشک است میزان بارندگی سالانه میانگین ۳۰۰ میلی‌متر و تبخیر آن ۱۵۰۰ ملی متر است منطقه ما فصل خشک نسبتاً طولانی دارد بنابراین باید بررسی شود که آیا باغستان آب پایدار دارد که ما از بخشی از حقابه آن بگذریم؟

وی بیان می‌کند: قوانین و مصوبات عالی‌ترین شورای عالی کشور شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید دارد حقابه باغستان از رودخانه را هرگز نباید برای احداث پروژه‌های عمرانی و گردشگری مصرف کرد بااین‌حال طرح‌هایی مصوب و عملیاتی می‌شود، سد لاستیکی نیز یکی از پروژه‌هایی است که به باغستان آسیب می‌رساند.

شهبازی خاطرنشان می‌کند: برای احداث سد، خاک‌برداری شدیدی صورت گرفته است و در آینده نیز شاهد سطح تبخیر وسیع خواهیم بود، تلفات تبخیر در چهار ماه ۳۶۰۰ مترمکعب پیش‌بینی‌شده است اگر سطح دریاچه را بزرگ‌تر در نظر بگیرند این میزان به ۱۴ هزار مترمکعب می‌رسد که در این صورت کل آب دریاچه تبخیر می‌شود.

وی عنوان می‌کند: باغستان یکی از زنده‌ترین و پویاترین باغاتی است که طی ۱۵۰۰ سال در برابر قحطی‌ها و خشک‌سالی‌ها ایستاده و به دست ما رسیده است، امروز در تلاطم مدیریت شهری قرارگرفته و بیم آن می‌رود که تاب نیاوریم، طرح‌هایی مثل سد لاستیکی جنایتی علیه اکوسیستم است و باید از آن جلوگیری شود.

دریاچه با شرایط اقلیمی ما تناسب ندارد

عباس باباییان، باغدار پیشروی باغستان نیز در این خصوص به ایسنا می‌گوید: اگر ما اندکی با جغرافیای شهر قزوین آشنایی داشته باشیم، باید بدانیم که در فرسخی از شمال شهر کوهپایه‌ها و رشته‌کوه‌های البرز را داریم و در فرسخی از شهر به سمت پایین یعنی قسمت جنوبی شهر بیابان شوره‌کات داریم.

وی ادامه می‌دهد: در میان کوه و دشت و در مراوداتی که در میلیون‌ها سال صورت گرفته رسوبات آبرفتی ایجادشده حدود پنج تا ۶ هکتار زمینی را به وجود آورده که ویژگی‌های خاص ازلحاظ رسوب‌گذاری، نوع زاویه تابش آفتاب، همه دست‌به‌دست هم داده و اسمش را گذاشتند سرزمین، منطقه یا ناحیه باغستان سنتی که با ۲ یا یک‌بار آبیاری در سال می‌شود محصولات مفیدی را از آن برداشت کرد.

این باغدار می‌گوید: این ناحیه که به آن باغستان سنتی می‌گوییم توسط ۵ رودخانه فصلی که از کوه‌ها سرچشمه می‌گیرند آبیاری می‌شود، با توجه به تومار قدیمی شهر که قدمتی هزار ساله دارد و با مهر تاریخ‌دان مشهور حمدالله مستوفی ممهور شده کل مساحت باغستان بیشتر از ۴۰۰۰ هکتار نبوده است.

باباییان یادآور می‌شود: عده‌ای می‌گویند مساحت باغستان درگذشته ۶۰۰۰ هکتار بوده است، این‌ها راه گم می‌کنند تا وظایف خودشان را در آب‌رسانی به باغستان به‌خوبی انجام ندهند، مثلاً می‌گویند مساحت کم شده است اما میزان آب دو برابر شده است، این در حالی است که در همان تومار سرزمین قزوین جزو جغرافیای خشک است و قنات‌های متعددی در شهر داریم که از کوهپایه کشیده شده و نشان می‌دهد قزوین سرزمین کم‌آبی است که رودهای خروشان دائمی نداشته و به قنات وابسته بوده است.

وی اظهار می‌کند: درگذشته به خاطر کم بودن آب در قزوین دعوا می‌شود به‌طوری‌که نام یکی از تومارهای آب «امیر از شر» است چراکه برای استفاده از آب شری ایجاد و فردی کشته‌شده و خون‌بها دادند، تاریخ نشان می‌دهد که از قدیم‌الایام در قزوین خشکی بوده و نزاع‌هایی به پا شده است وقتی با این وضعیت آشنا باشیم و قسمت قنات را هم اضافه کنیم دیگر به دنبال ساخت دریاچه مصنوعی نمی‌رویم چراکه دریاچه برای سرزمین ما نیست و با شرایط اقلیمی ما تناسب ندارد، اگر لازم بود خودبه‌خود میلیون‌ها سال پیش دریاچه درست‌ شده بود.

۹۰ درصد باغستان آب پایدار ندارد

این باغدار بیان می‌کند: ما باید از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود به نحو احسن استفاده کنیم، باید ببینم که قدیم چه داشتیم و هر حرکت و پیشرفت بر اساس همان پتانسیل‌های قدیمی صورت بگیرد، هر نسلی پله‌ای برای ترقی می‌گذارد اما بعداز این همه‌ سال ما پله تحولی برای باغستان نداشتیم.

وی تأکید می‌کند: خانه‌های کاه‌گلی آجری و تیرآهن شده، خیابان‌ها و میدان‌ها تغییر کرده‌اند ولی باغستان همچنان سنتی مانده است. در ۹۰ درصد باغستان آب پایدار وجود ندارد اگر آب پایدار را به‌عنوان چاه‌های عمیقی که هست در نظر بگیریم، آبیاری بستگی دارد به مقدار نزولات آسمانی و بارشی که در قزوین رخ می‌دهد، بارندگی باید به صورتی باشد که جریان آب رودخانه را ببینیم.

باباییان خاطرنشان می‌کند: برای احداث دریاچه منابع تأمین آب کافی نیست و اجازه حفر چاه در دشت قزوین وجود ندارد بنابراین باید از آبخوان شهری استفاده کنند؛ من به کارشناسان طرح ایراد می‌گیرم که از ذخیره دانش بومی شهروندان و باغداران استفاده نکردند، ذخیره دانش و تجربه باغداران و اسنادی که در خرید آب منطقه‌ای داریم می‌گوید هر چهار سال رودخانه خشک است و باغداران باید بروند کانال طالقان آب بخرند و سهمیه‌بندی کنند وقتی ما هر چهار سال آب می‌خریم یعنی این رودخانه آب ندارد، باغ‌هایی که در تک‌تک سندها نوشته با حقابه از رودخانه ارنجک باز هم در برخی موارد آب ندارد.

وی بیان می‌کند: در این تغییر اقلیم که هوا گرم شده است تابستان تبخیر و تنش آبی بالایی داریم به خاطر این‌که چاه‌های جذبی یعنی چاه‌های خانگی فاضلاب از سطح شهر جمع‌آوری شدند؛ اولین معضل آن پایین آمدن رطوبت بود و درختان زردآلو خشک شدند، درواقع با حذف چاه‌های جذبی رطوبتی که به باغستان می‌آمد بعد از درختان زردآلو درختان بادام نیز در حال خشک شدن است.

این باغدار یادآور می‌شود: هرجایی که پیشرفت صورت گرفته سنت با نوآوری ترکیب‌شده است، اندکی از نوآوری و مدرنیته آمده داخل سنت آن را به‌روز کرده است؛ اگر بخواهیم سنتی عمل کنیم باید عمر جوانی‌مان را بگذاریم تا یک درخت پیوند بخورد و نسل بعدی بتواند پسته برداشت کند این در حالی است که اگر در تابستان‌های گرم آب پایدار داشته باشیم نهال را زیر ۱۰ سال به پیوند می‌رسانیم.

سد لاستیکی و تهدید حیات باغستان

وی خاطرنشان می‌کند: باید به جغرافیای شهری توجه کنیم؛ پنج رودخانه شهر ما فصلی است و در فصل‌های بهار آب‌دارند و تابستان آب ندارند، پنج ناودان آب را به پشت کوه‌های شمالی در گودال باغستان می‌آورد و آب شرب و آب چاه‌های کشاورزی اطراف باغستان را تأمین می‌کند و میلیون‌ها درخت هوای تسویه شده را در خدمت آحاد شهروندان قرار می‌دهند، آقایان مدیران متولی باید در مورد آب باغستان داد بزنند نه ما که زورمان به‌جایی نمی‌رسد.

باباییان تأکید می‌کند: سد لاستیکی، طرح فاجعه‌بار جدیدی است که این روزها در حال اجراست. طرحی که با اجرایی‌شدنش، به‌طور مستقیم حیات درختان ۹۰۰ هکتار از نیمه‌ی شرقی باغستان سنتی قزوین را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند.

به گزارش ایسنا، در شرایط اقلیمی سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک، بخش بزرگی از آب اندکی که به ساکنین این سرزمین اعطاشده، به‌صورت تبخیر از بین می‌رود. پیشینیان ما طی هزاران سال با خرد و تدبیر خود دریافتند که این آب مختصر باید در زیرزمین، در کاریزها و آبخوان‌ها پنهان شود؛ زیرا این سرمایه باارزش به‌واسطه نور خورشید و جریان باد در معرض تهدید است حال باید دید مسئولان و طراحان سد لاستیکی چه تدبیری برای تبخیر این میزان آب که حق اصلی باغستان است اندیشیده‌اند؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

ایسنا/البرز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما امیدواریم تحریم‌ها کنار  برود و مشکلات از دوش مردم برداشته شود و این ظلم که در فضای بین‌المللی رخ می‌دهد برچیده شود ولی در کنار آن باید توجه داشته باشیم که نباید بعد از رفع تحریم‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان تحث تاثیر جریان واردات و تجارت از بین بروند.

منصور غلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه البرز که روز پنجشنبه ۱۴ اسفند در استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه شما تمام سختی‌ها و مشکلات مدیریت در شرایط کرونا و شرایط سخت اقتصادی را می‌دانید، گفت: خوشبختانه البرز جزو استان‌ها توانمند و پشتیبان جدی استان تهران به شمار می‌رود. این استان جوان بین استان‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

به گزارش ایسنا، غلامی در ادامه با اشاره به فعالیت وزارت علوم طی چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: نگاه وزارت علوم در بحث آموزش، پژوهش و فناوری بعد از یک دوره ۴۱ ساله از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت تأثیرگذاری هر چه بیشتر مراکز علمی و فناوری در سطح جامعه رفته است.

وی افزود: ما دوره‌های مختلفی را در بحث تربیت نیروی انسانی طی کرده‌ایم و تربیت نیروی انسانی را به خوبی انجام داده‌ایم و در حوزه پژوهش هم کار به سمتی رفته که جایگاه ۱۵ دنیا را در ارائه دستاوردهای علمی با شاخص‌های جهانی داریم و در برخی رشته‌ها هم رتبه بهتری کسب و همپای کشورهای دنیا حرکت کرده‌ایم.

غلامی با بیان اینکه در مجموع در همه ابعاد سنجش توان علمی مجموعه‌های علمی ما خوب عمل کرده‌اند، گفت: از حدود ۲۰ سال گذشته به سمت تشکیل مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری حرکت کرده‌ایم و امروز ۴۴ پارک علم و فناوری در کشور داریم که حامیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. ما فقط در وزارت علوم ۱۹۰ مرکز رشد داریم که واحدهای استارتاپی در حال رشد را حمایت می‌کنند.

وزیر علوم در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ۵۸۰۰ شرکت دانش بنیان ثبت شده رسمی داریم که تعداد زیادی شاغل دارند و دستاوردهای خوبی کسب کرده‌اند که نمونه‌های آن را در دوران کرونا دیدیم. این نشان می دهد که هر جا نیاز داشته باشیم این شرکت‌ها آمادگی کار دارند و قطعاً البرز هم با ظرفیت‌هایی که این مجموعه‌ها دارند می‌تواند اثر گذار باشد.

این مسئول با تأکید بر لزوم کیفی‌سازی و مأموریت‌گرایی در آموزش عالی، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار است تا از توسعه بی هدف خارج شویم و هر حرکتی به سمت برنامه‌های هدفمند باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه پردیس‌های دانشگاهی در البرز باید مورد حمایت قرار گیرند تا مرکز ثقل دانشگاهی به این استان منتقل شود، گفت: دانشگاه خوارزمی، دانشگاه هنر و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مراکزی هستند که چنین شرایطی دارند.

غلامی در بخش پایان با اشاره به اینکه ما در بحث شرکت‌های دانش بنیان یک نگرانی داریم، گفت: در فضای محدودیت ناشی از تحریم‌ها در هر بخشی که با مشکل مواجه شدیم برای حل مشکل به سمت بخش‌های علمی و فناوری حرکت کردیم و شرکت‌های دانش بنیان مشکل را حل کردند. این موضوع را طی این مدت در  قطعه‌سازی، صنعت نفت، تجهیزات پزشکی و… مشاهده کردیم. هر بخشی که گرفتار می‌شود این شرکت‌ها مشکل را حل کرده‌اند بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود که وقتی مشکلات تحریم‌ها برداشته شد یادمان نرود شرکت‌های دانش بنیان چقدر در شرایط بحرانی کمک کردند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها نباید بعد از رفع تحریم‌ها تحث تاثیر جریان واردات و تجارت از بین بروند چون این اتفاقی است که ممکن است در این فضا پیش آید. ما امیدواریم تحریم‌ها کنار  برود و مشکلات از دوش مردم برداشته شود و این ظلم که در فضای بین‌المللی رخ می‌دهد برچیده شود ولی در کنار آن باید به این بخش هم توجه داشته باشیم. باید جریان صادرات را به سمت صادرات صنعتی برد که لازمه آن حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

یکی از تیم‌های استارت‌آپی با همکاری سازمان زندان‌ها با راه اندازی پلتفرمی راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده برای زندانیان فراهم کرد.

احسان صفرنواده، مدیر عامل یکی از شتابدهنده‌ها در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برنامه‌های حمایتی این مجموعه از تیم‌های فناور، گفت: یکی از تیم‌های این مجموعه همکاری را با سازمان زندان‌ها به منظور ایجاد ارزش افزوده برای زندانیان آغاز کرده است.

وی در این باره توضیح داد: زندانیان صنایع دستی مختلفی تولید می‌کنند که یا به فروش نمی‌رسند و یا با قیمت‌های ناچیز عرضه می‌شوند، این امر موجب می‌شود که صنایع دستی زندانیان برای آنها ارزش افزوده‌ای نداشته باشد.

صفرنواده اضافه کرد: به منظور رفع این چالش با کمک یکی از تیم‌های استارت‌آپی پلتفرمی در حال توسعه است که از آن به صورت آنلاین محصولات زندانیان به فروش می‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا